Det nya rutavdraget

Riksdagen har bestämt att det är snart dags för regelverket kring RUT att utvidgas. Har du koll på förändringarna?

Vid flytt

Tidigare omfattades inte flytthjälp av rutavdraget. Snart kommer man dock att kunna utnyttja RUT för nedpackning, uppackning, lastning och lossning. Även transporten till och från magasinering kommer snart att subventioneras av staten.

Det är dock inte hela flytthjälpen som det utvidgade regelverket täcker. Kostnader för flyttbill, magasinhyra och drivmedel kommer inte att täckas av avdraget framöver.

beskära rutI trädgården

Arbetet som omfattades av rutavdraget innan de kommande förändringarna ansågs av många vara ganska begränsat. De som tyckte så kan, med många andra, nu glädja sig åt att regelverket utvidgas även här.

Efter att förändringarna träder i kraft kommer avdraget att täcka även:

 • Beskärning och fällning av buskar och träd
 • Röjning av sly
 • Fräsning av stubbar
 • Vedkapning
 • Arbete som sker i syfte att kompostera, eller organisera avfall från trädgården inför bortforslande.

Det som däremot inte täcks när det kommer till trädgårdsarbete, är bland annat:

 • Kostnaden för själva transporten/bortforslandet av avfallet
 • Plantera nytt
 • Rådgivning
 • Trädgårdsmaskiner

IT-relaterade tjänster

Datorer och elektronik får hela tiden en större roll i våra hem och vår vardag. Det nya regelverket täcker en stor del av tänkbara IT-tjänster. Kort sagt kommer det nya regelverket att täcka arbetskostnaderna för att laga, installera eller underhålla din dator eller annan IT-utrustning.

Det är bara din personliga IT-utrustning som täcks.

Tänk på dock att det inte är bara är datorn som omfattas av avdraget framöver. Andra exempel på IT-relaterad utrustning är bland annat din surfplatta, Tv:n, din smartphone eller spelkonsolen.

Även tillhörande utrustning, så som scanners och printers omfattas av det nya regelverket. Vill du också få ett proffs åsikt när det kommer till IT, omfattas det i viss mån. ”Enklare rådgivning och handledning” heter det. Om rådgivningen ges via distans, det vill säga till exempel över telefonen, gäller inte avdraget.

Det man bör tänka på är att moderna och smarta vitvaror, brandlarm och annat inte omfattas av det här, även om de har någon form av IT-lösning inbyggd.

Fakta om RUT

 • RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt.
 • Ett av villkoren för att få nyttja rutavdraget är att tjänsten utförs i ditt hem, i ditt fritidshus eller i din trädgård. Eller i dina föräldrars bostad.
 • Åldersgränsen för att få använda avdraget är 18. Du måste ha fyllt minst 18 år under beskattningsåret.
 • Det är 50 procent av arbetskostnaden som får dras av.
 • Avdraget är begränsat till en maximal summa på 25 000 kronor per år. Är du över 65 år får du dock göra avdrag på det dubbla, 50 000 kronor.

admin

Tillbaka till toppen