Rut

Reglerna är mycket enkla gällande RUT påflyttstädning. Så länge som det sker i en privat bostad får personen som äger bostaden göra RUT-avdrag för städtjänsten. Detta är något som kunden aldrig behöver bry sig om då helt och hållet sköter alla papper kring detta. Det pris som anges även att RUT-avdraget är avdraget.

Det enda som gör att kunden märker av pappersarbetet är att det kommer hem en bekräftelse på att RUT-avdrag har genomförts från Skatteverket. Detta kommer någon vecka efter att fakturan betalas.

Även om de flesta kan göra RUT-avdrag finns det undantag. Kom ihåg att det är kundens ansvar att veta om RUT-avdrag får göras eller inte.

  • Maximalt 25.000kr

Varje person som äger bostaden kan dra av sammanlagt 25.000kr (2015) på RUT-tjänster under ett år. Är det två ägare kan man alltså tillsamman dra av 50.000. Det är fullt möjligt att skriva bägge personerna på fakturan och därmed bli berättigad till att göra avdraget uppdelat på två personer.

  • Beroende på skatt

Även om den övre gränsen är 25.000kr så krävs det att man betalat så mycket skatt under året att det är möjligt att dra bort denna summa på den betalade skatten. Det betyder att de med lägre inkomster inte alltid kan nå upp till taket på RUT-avdraget. Är man osäker på hur mycket man kan göra avdrag på bör man kontakta Skatteverket.

  • Även på sommarbostad

Det är möjligt att göra RUT-avdrag för flyttstädning (och annan städning) i sommarstugan.

  • Till föräldrar

Om en son/dotter betalar flyttstädningen hos en förälder går det även att få halva kostnaden avdragen via RUT. Detta gäller alltså enbart till föräldrar från barn. Däremot kan inte föräldrar få avdrag för arbete som utförs i barnens bostad.

  • Betalat för tjänsten

Det är personen som står på fakturan som kan göra avdrag. Detta är viktigt att komma ihåg så att inte fakturan ställs till fel person i hushållet. Skulle det bli fel går det alltid att ändra fakturamottagare om det upptäcks att detta behöver ändras.

  • Enbart städning

Alla RUT-tjänser ska utföras i hemmet. Det betyder att det enbart är flyttstädningen som det går att få RUT-avdrag på. I det fall en flyttfirma anger att det går att göra RUT-avdrag för själva flytten är detta alltså mot Skatteverkets regler.

  • Ålder

Den person som beställt flyttstädningen kan vara under 18 år. Men däremot krävs det att man fyller 18 under det år som arbetet utförts.

Tillbaka till toppen