Mindre RUT-avdrag kan hota möjlighet till flyttstädning

Från och med nyårsskiftet 2015/2016 gäller nya RUT-regler och ROT-regler. Det är två skilda regelverk men med en sak som de har gemensamt. Det är samma ”pott” som skatteavdraget dras ifrån. Med de nya reglerna hotas hemstädning och flyttstädning bli bortprioriterad mot renoveringar.

När RUT-avdraget infördes 2007 sattes regeln att man fick göra avdrag på 50% av städkostnaden. Avdraget gällde inte enbart städning utan även andra hushållsgöromål i hemmet. Men det var städning som var fokus när avdraget startades och det är fortfarande städning som står för merparten av avdraget.

Genom åren har debatten förts kring vad som egentligen ska ingå i RUT-avdraget och hur stort det ska vara. Några förtydliganden och regeländringar infördes så vid årsskiftet.
Utifrån ett perspektiv på hem- och flyttstädning är det framförallt en punkt som ändrat förutsättningarna. Det handlar om det halverade avdraget.

Den totala summa som går att göra avdrag på är fortfarande 50.000kr så där har ingen förändring skett. Men skillnaden är att enbart 25.000kr av dessa får användas för RUT-tjänster. Vill man däremot använda hela summan för ROT-tjänster så går det bra.

Tidigare gick det att fördela det totala avdraget som man ville mellan ROT och RUT. Men detta är alltså inte längre möjligt.
Ett flertal städföretag har offentligt gått ut med sin oro för det minskade avdraget. Detta just eftersom det halverats. Det kan låta som en stor summa att ändå kunna dra av 25.000 utslaget på ett år är det lätt att komma upp i summan.

Oron från städföretagen handlar främst om att det kommer skapa mindre antal jobb då människor inte vill anlitar städföretag i samma utsträckning om de inte får göra RUT-avdrag.
En oro som framtiden får visa om den var onödig eller inte.

admin

Tillbaka till toppen